Hỗ trợ trực tuyến

024.37366832

Video
Thống kê truy cập

GIỚI THIỆU »   Hệ thống quản lý chất lượng

 

GAP – THỰC HÀNH TỐT NUÔI TRỒNG DƯỢC LIỆU

(Good Agricultural Practice)

TASLY xây dựng khu nuôi trồng Đan sâm tại Thương Lạc, Thiểm Tây, và khu nuôi trồng Tam thất, Borneol tại Vân Nam, Hồ Nam, phù hợp tiêu chuẩn Thực hành tốt nuôi trồng dược liệu (GAP), đảm bảo sản xuất tiêu chuẩn hóa, tập trung hóa các loại dược liệu trọng điểm. Thiết lập quy trình thao tác SOP, thực hiện khống chế chất lượng sản xuất ngay từ khâu đầu tiên.

 

GEP – THỰC HÀNH TỐT CHIẾT SUẤT DƯỢC LIỆU

(Good Extraction Practice)

Quá trình GEP đề cập đến các khâu chưng cất, cô đặc, phân tách hỗn hợp nhờ phép sắc ký, kết tinh, lọc, sấy khô.

TASLY trải qua nhiều năm thực tiễn và nghiên cứu, đã lần đầu tiên đề xuất ra khái niệm GEP (Thực hành tốt chiết suất dược liệu) tại “Diễn đàn Quốc tế cấp cao về Đông dược và dược liệu” do SFDA và WHO tổ chức năm 2001, đồng thời đã triển khai một cách hệ thống rất nhều nghiên cứu và thực tiễn cho đề tài này.

GMP – THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC

(Good Manufacturing Practice)

GMP là tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc được Quốc tế công nhận. Tập đoàn Tasly đã lần lượt nhận được chứng nhận GMP của nhiều dạng bào chế khác nhau do Cục Quản lý Dược Thực phẩm Trung Quốc (SFDA) cấp và chứng nhận GMP do tổ chức TGA của Australia cấp.

GCP – THỰC HÀNH TỐT THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG THUỐC    (Good Clinical Practice)

 

                       GSP – THỰC HÀNH TỐT KINH DOANH DƯỢC                       (Good Supply Practice)

 

GLP – THỰC HÀNH TỐT NGHIÊN CỨU PHI LÂM SÀNG     (Good Laboratory Practice)

Tasly đã vận dụng các kỹ thuật ở trình độ cao của Quốc tế như sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), sắc ký khí (GC), và sắc ký khí – khối phổ (GC-MS), để hình thành phương pháp fingerprint và xác định hàm lượng, quy định tiêu chuẩn kiểm tra thành phần hoạt tính đông dược và định lượng chuẩn xác thành phần hoạt tính đông dược.

 


Các tin liên quan khác-  Giới thiệu chung Tập đoàn Tasly

-  Văn hóa doanh nghiệp

-  Thành tựu, vinh dự

-  Nghiên cứu và phát triển

-  Thông điệp TGĐ Tasly VN